Projekt

Bärgarn

Bärgarn började som ett projekt internt hos Ramströms Bilbärgning i Västerås. De såg tidigt potentialen att fler bärgningsbolag skulle vara i behov av samma lösning.

Datadelen Hosting Center fick i uppdrag att ta fram en prototyp för webb- och app som var klickbar med design. Utifrån den gjordes förändringar, förslag och flöden.

Datadelen Hosting Center implementerade sedan funktion, design, gränssnitt och användarvänlighet för administration via webb och möjlighet att rapportera uppdrag i mobilen via en app som går att ladda ned på App Store och Google Play.

Detaljer

Företagsnamn: Ramströms Bilbärgning
Projektstart: Juni 2019
Webbplats: www.bargarn.se

Bärgarns webbplats togs fram i samarbete med Moodig där vi hade en färdig grafisk profil att gå efter. Datadelen Hosting Center och Moodig använde den grafiska profilen när de utvecklade webb, app och hemsida.

Kravet ifrån Ramströms Bilbärgning var att den skulle vara enkel att administrera, fakturera och samla in den data som behövdes för att på ett effektivt slutföra ett uppdrag.

PROOF OF CONCEPT

Datadelen Hosting Center började med ett uppstartsmöte för att veta vad Ramströms Bilbärgning hade för krav och önskemål om sitt nya system. Efter uppstartsmötet skissade Datadelen Hosting Center på ett förslag i Figma. 

I Figma kunde Datadelen Hosting Center tillsammans med Ramströms Bilbärgning testa flöden, knappar och uppdrag i app-miljö samt administration i webb-miljö.

UX och Design

När alla flöden blev färdiga så tog Datadelen Hosting Center fram designförslag där vi även arbetar med användarvänlighet. Här fick Ramströms Bilbärgning vara med och testa design, knappar, text och formulär i Figma. När vi var nöjda så implementerades alla skisser i Expo så att Datadelen Hosting Center tillsammas med Ramströms Bilbärgning kunde testa alla flöden i en riktig mobiltelefon, iPad eller andra enheter.

Utveckling, test, leverans och underhåll

När koncept, flöden, design och användarvänlighet var på plats så påbörjades utveckling, test och leverans. Tillsammans med Ramströms Bilbärgning testade Datadelen Hosting Center den nya applikationen för administration i webb-miljö och för uppdragsinsamling i app-miljö.

Efter utförliga tester så levererades applikationen till Ramströms Bilbärgning. Efter leverans påbörjades underhållsarbete som bland annat innebär buggrättningar, förändringar och nyutveckling som inkluderar bland annat design, programmering och användarvänlighet.

Bärgarn
Bärgarn - B1
Bärgarn - B2
Bärgarn - B3
Bärgarn - B4

”Vi gick från idé, koncept, produkt till försäljning. Tack vare Datadelen Hosting Center och vårt samarbete så fick vi en flexibel, noggrann och lyhörd samarbetspartner.

Vi har många idéer och Datadelen Hosting Center designar, programmerar och realiserar dessa samt kommer ofta med förslag på lösningar som fångar upp de problem och önskemål som vi lyfter fram.

Vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete med Bärgarn och att effektivisera vår egen arbetsmiljö samtidigt som vi önskar nå ut med vår produkt till vår branschorganisation för att även underlätta och öka deras effektivitet.”

Fredrik Ramström

Projektledare, Ramströms Bilbärgning

Projektresultat

Resultatet av projektet blev väldigt lyckat där Ramströms Bilbärgning idag även har sålt lösningen vidare till andra bärgningsföretag. Målet är att att internt ha ett verktyg som fungerar otroligt bra för Ramströms Bilbärgning men som samtidigt även löser samma problem hos andra bilbärgningsföretag.

%

Ökad effektivitet

%

Möjlighet till ökad lönsamhet

%

Native App Android iOS

%

React Webb Administration

%

Google Maps Positionering

%

Fortnox integration