Projekt

DirektPress

DirektPress började som en idé av att det gamla PDF-arkivet började bli omodernt. För att realisera det nya arkivet behövde vi först göra en projektplan över hur deras vision var över arkivet och den mest optimala och effektiva lösningen är i deras flöden.

Datadelen Hosting Center fick i uppdrag att ta fram en prototyp för PDF-arkivet i Figma för att presentera flöden både för besökaren och för administrationen. Det behövde vara enkelt att kunna lägga till en ny utgåva, lägga till vilka importerinsregler den nya utgåvan skulle få och även skapa en widget som kan användas på den publika webbplatsen som automatiskt hämtar titel, bild och länk till vald utgåva.

När layout och flöden var på plats så implementerades administrationen för att testa att regler och importeringen fungerade korrekt. Efter test, rättningar och automatisering så skapades den blädderbara visningsdelen med sortering och filtrering av utgåvor.

Sist så polerades design, logotyp och responsivitet innan lösningen publicerades och användes skarpt hos DirektPress alla publika utgåvor på respektive webbplats.

Detaljer

Företagsnamn: DP Direkt Press Tidningsförlag AB
Projektstart: Maj 2020
Webbplats: pdf.direktpress.se

DirektPress hade behov av en ny, modern plattform för visning av PDF-tidningar. Det gamla systemet började bli omodernt och tog mycket tid för varje publicering.

Kravet från DirektPress var att det skulle vara automatiserat från deras tidningssystem, att PDF-tidningar skulle importeras och läsas in vid specifika tidpunkter i PDF-arkivet samt vara responsiv och användarvänlig.

Ett annat krav var att tidningar automatiskt skulle uppdateras på deras respektive webbplats så att nya utgåvor automatiskt fick ny titel, bild och länk till arkivet.

PROOF OF CONCEPT

Datadelen Hosting Center började med ett uppstartsmöte för att veta vad DirektPress Bilbärgning hade för krav och önskemål om sitt nya PDF-arkiv. Efter uppstartsmötet skissade Datadelen Hosting Center på ett förslag i Figma.

I Figma kunde Datadelen Hosting Center tillsammans med DirektPress testa regler och flöden med administration och visningsvyerna med titel, bild, utgåva, publiceringsdatum. Här testades enbart layout med figurativa knappar, bilder och länkar för att se att tanken bakom systemet var korrekt, att reglerna skulle fungera och ungefär hur det skulle se ut efter en importering var klar.

UX och Design

När alla flöden blev färdiga så tog Datadelen Hosting Center fram designförslag där vi även arbetar med användarvänlighet. Här fick DirektPress vara med och testa design, knappar, text och administration i Figma. När vi var nöjda så implementerades alla skisser i React och tillsammans med DirektPress kunde vi testa alla flöden i en riktig webbläsare, padda, mobiltelefon för att säkerställa att det såg bra ut i alla enheter.

Utveckling, test, leverans och underhåll

När koncept, flöden, design och användarvänlighet var på plats så påbörjades utveckling, test och leverans. Tillsammans med DirektPress testade Datadelen Hosting Center den nya applikationen för administration i webb-miljö. DirektPress skapade automatiska flöden från sitt tidningssystem som automatiskt publicerade PDF-filer till arkivet via FTP.

Efter utförliga tester så levererades applikationen till DirektPress. Efter leverans påbörjades underhållsarbete som bland annat innebär buggrättningar, förändringar och nyutveckling som inkluderar bland annat design, programmering och användarvänlighet.

DirektPress
DirekPress - Mobil
DirekPress - Större mobil / mindre ipad
DirektPress - Padda
DirektPress

”Vi har samarbetat i flera år med Datadelen Hosting Center och tack vare deras engagemang är vårt samarbete både roligt och utvecklande.

Vi på DirektPress har många olika integrationer och Datadelen Hosting Center behöver anpassa sig efter många av våra andra lösningar och det har aldrig varit några problem. Vi har en konstruktiv dialog om hur våra andra tjänster fungerar och Datadelen Hosting Center kan anpassa sina lösningar för att fungera med våra andra existerande lösningar.

Vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete med bland annat PDF-arkivet och att effektivisera vår egen arbetsmiljö samtidigt som vi önskar nå ut med vår produkt till våra medlemmar för att även underlätta och öka deras effektivitet.”

lars Rosén

Webmaster / AdOps, DirektPress

Projektresultat

Resultatet av projektet blev väldigt lyckat där DirektPress har automatiserat hela flödet. De skickar idag PDF-filer via FTP till deras PDF-arkiv som automatiskt importerar och arkiverar PDF-filen med titel, bild, publiceringsdatum och skjuter sedan ut alla uppdateringar automatiskt till de publika tidningarna så att besökarna ser att det kommit en ny utgåva med titel, publiceringsdatum, bild och korrekt länk till nya utgåvan. Visionen av projektet blev realiserat till den grad att det fungerar helt auotmatiserat vilket var önskemålet.

%

Ökad effektivitet

%

Automatiserade processer

%

React Webb med Administration

%

kundanpassade önskemål

%

publikt arkiv för tidningar

%

PDF till bild och sökbar text