Projekt

Skadebesiktningshjälpen

Skadebesiktningshjälpen började som en idé med ett behov av att kunna göra videobedömningar på distans. Projektet blev tidigt inriktat mot försäkringsuppdrag där besiktning genomförs på olika sätt.

För att underlätta besiktningar så behövde Datadelen Hosting Center skissa på ett system som på ett smidigt och effektivt sätt hjälper en tekniker att ta fram och dokumentera underlag för bedömning av materialla skador och åtgärder.

Tack vare Covid-19 så blev behovet ännu större att på distans ha ett system som kan inspektera och dokumentera skador. Datadelen Hosting Center tog fram layout, skisser, design i Figma och som sedan realiserades med React, Flutter och publicerades till App Store och Google Play.

Detaljer

Företagsnamn: SBH Utveckling
Projektstart: Maj 2020
Webbplats: Skadebesiktningshjälpen

Skadebesiktningshjälpens webbplats togs fram i samarbete med Moodig där vi hade en färdig grafisk profil att gå efter. Datadelen Hosting Center och Moodig använde den grafiska profilen när de utvecklade webb, app och hemsida.

Kravet ifrån SBH Utveckling var att webbplatsen behövde administreras på ett väldigt enkelt och effektivt sätt för att kunna skapa och hantera videosamtal och uppdrag.

PROOF OF CONCEPT

Datadelen Hosting Center började med ett uppstartsmöte för att veta vad SBH Utveckliong hade för krav och önskemål om sitt nya system. Efter uppstartsmötet skissade Datadelen Hosting Center på ett förslag i Figma.

I Figma kunde Datadelen Hosting Center tillsammans med SBH Utveckling testa flöden, knappar och uppdrag i app-miljö samt administration i webb-miljö.

UX och Design

När alla flöden blev färdiga så tog Datadelen Hosting Center fram designförslag där vi även arbetar med användarvänlighet. Här fick SBH Utveckling vara med och testa design, knappar, text och formulär i Figma. När vi var nöjda så implementerades alla skisser i TestFlight så att Datadelen Hosting Center tillsammas med SBH Utveckling kunde testa alla flöden i en riktig mobiltelefon, iPad eller andra enheter.

Utveckling, test, leverans och underhåll

När koncept, flöden, design och användarvänlighet var på plats så påbörjades utveckling, test och leverans. Tillsammans med SBH Utveckling testade Datadelen Hosting Center den nya applikationen för video och administration webb-miljö och för bokning med skadenummer och annan information i app-miljö.

Efter utförliga tester så levererades applikationen till SBH Utveckling. Efter leverans påbörjades underhållsarbete som bland annat innebär buggrättningar, förändringar och nyutveckling som inkluderar bland annat design, programmering och användarvänlighet.

skadebesiktningshjälpen
SBH1
Bärgarn - B2
SBH3
skadebesiktningshjälpen

”Vi gick från idé, koncept, produkt till försäljning. Tack vare Datadelen Hosting Center och vårt samarbete så fick vi en flexibel, noggrann och lyhörd samarbetspartner.

Vi har många idéer och Datadelen Hosting Center designar, programmerar och realiserar dessa samt kommer ofta med förslag på lösningar som fångar upp de problem och önskemål som vi lyfter fram.

Vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete med Bärgarn och att effektivisera vår egen arbetsmiljö samtidigt som vi önskar nå ut med vår produkt till vår branschorganisation för att även underlätta och öka deras effektivitet.”

Dennis Andersson

Projektledare, SBH Utveckling

Projektresultat

Resultatet av projektet blev väldigt lyckat där SBH Utveckling har ett stort externt intresse kring deras produkt och dess videomöjligheter. Datadelen Hosting Center underhåller, vidareutvecklar och supporterar applikationen.

%

Ökad effektivitet

%

Möjlighet till ökad lönsamhet

%

Native App Android iOS

%

React Webb Administration

%

Google Maps Positionering

%

Agora Videoverkyg