Bärgarn

Projekt Bärgarn Bärgarn började som ett projekt internt hos Ramströms Bilbärgning i Västerås. De såg tidigt potentialen att fler bärgningsbolag skulle vara i behov av samma lösning. Datadelen Hosting Center fick i uppdrag att ta fram en prototyp för webb- och app som...