Skadebesiktningshjälpen

Projekt Skadebesiktningshjälpen Skadebesiktningshjälpen började som en idé med ett behov av att kunna göra videobedömningar på distans. Projektet blev tidigt inriktat mot försäkringsuppdrag där besiktning genomförs på olika sätt. För att underlätta besiktningar så...

Bärgarn

Projekt Bärgarn Bärgarn började som ett projekt internt hos Ramströms Bilbärgning i Västerås. De såg tidigt potentialen att fler bärgningsbolag skulle vara i behov av samma lösning. Datadelen Hosting Center fick i uppdrag att ta fram en prototyp för webb- och app som...